poniedziałek, 14 października 2019

Dobre zmiany w edukacji - czyli jakie?

Świat znajduje się w nieustannym ruchu i zmianie. Uczniowie, którzy opuszczają mury szkoły, idą w pewnym sensie w nieznane. Czy poradzą sobie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości? Czy ich szkoła dała im możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, wykształciła postawy, które pozwolą im swobodnie funkcjonować w społeczeństwie i gospodarce XXI wieku? Czy szkoła także nie powinna się ciągle zmieniać, rozwijać, aby być jak najbliżej świata? Jakie zmiany są DOBRE dla edukacji, szkoły, czyli dla uczniów do niej uczęszczających i nauczycieli w nich uczących?Our world is moving always forward. Students that finish education and start their adult lifes, should be prepared to meet challenges of 21st Century reality. Is your school preparing them for independent, responsible life? What is really GOOD for education, schools, and - first of all - students and teachers that struggle to learn and teach everyday. On the occasion of 10th Anniversary of Edunews.pl we published a book "Dobre zmiany w edukacji" (Good changes in education) to inspire schools and teachers on changing their approached to teaching.