sobota, 30 maja 2015

Jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi?

Oświata w wydatkach samorządu terytorialnego to na pewno jedna z kluczowych pozycja w budżecie. Ale edukacja nie może być postrzegana tylko w kontekście KOSZTU, to coś zdecydowanie więcej, jeśli myślimy o ROZWOJU społeczności lokalnych i ich kapitału społecznego. Wydatki na szkoły to bardziej kategoria INWESTYCJI, a środki muszą być tak użyte, aby faktycznie przyczyniły się do tego rozwoju lokalnego. O tym, jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi, mówiłem podczas konferencji Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra zorganizowanej przez firmę Vulcan i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi? Od wielu lat spieramy się, jakie działania powinny podejmować samorządy w realizacji zadań związanych z oświatą. Cele wynikające z ustaw są raczej wszystkim znane. Wyzwania związane z finansowaniem zadań – również. Spróbujmy zatem spojrzeć na misję samorządu nieco szerzej - bardziej pod kątem misji samorządowych instytucji publicznych, relacji edukacji do procesów globalizacyjnych, rozwoju kapitału ludzkiego na poziomie lokalnym.

O tym, co proponowałem samorządowcom, można przeczytać w Edunews.pl w artykule pt. Dobry samorząd dla jeszcze lepszych polskich szkół.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz