sobota, 21 marca 2015

E-wyzwania, czyli rola samorządów w budowaniu szkoły jutra

Z przyjemnością informuję, że oferta FUTUREDU została wybrana do realizacji w postępowaniu na opracowanie materiałów szkoleniowych i przeszkolenie trenerów w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji i firmy Vulcan pt. „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, realizowanym w ramach poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr POKL.03.01.02-00-001/12, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zamówienia został opracowany bogaty materiał merytoryczny pt. „E-wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra” wraz z prezentacją i scenariuszem szkolenia oraz ćwiczeniami. Być może na podstawie powyższych materiałów zostanie wydana publikacja o charakterze poradniczym dla przedstawicieli JST.

Na podstawie opracowanego materiału merytorycznego przygotowałem także wystąpienie na konferencji ORE i firmy Vulcan pt. "Wyzwania współczesnego świata – szansa czy zagrożenie dla oświaty samorządowej?", Warszawa, 9 marca 2015.

Realizacja zamówienia została zakończona w dniu 18 marca 2015 r.

Całość opracowania możliwa jest do pobrania ze strony ORE: http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanie-oswiata/6544-e-wyzwania-dla-samorzadow.

***

FUTUREDU's offer was chosen in a public tender to prepare training materials and presentations on the topic of digitalisation of education in schools. The material will help to organise training courses for local authorities across Poland. This task was conducted until March 18, 2015. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz