sobota, 30 maja 2015

Jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi?

Oświata w wydatkach samorządu terytorialnego to na pewno jedna z kluczowych pozycja w budżecie. Ale edukacja nie może być postrzegana tylko w kontekście KOSZTU, to coś zdecydowanie więcej, jeśli myślimy o ROZWOJU społeczności lokalnych i ich kapitału społecznego. Wydatki na szkoły to bardziej kategoria INWESTYCJI, a środki muszą być tak użyte, aby faktycznie przyczyniły się do tego rozwoju lokalnego. O tym, jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi, mówiłem podczas konferencji Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra zorganizowanej przez firmę Vulcan i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi? Od wielu lat spieramy się, jakie działania powinny podejmować samorządy w realizacji zadań związanych z oświatą. Cele wynikające z ustaw są raczej wszystkim znane. Wyzwania związane z finansowaniem zadań – również. Spróbujmy zatem spojrzeć na misję samorządu nieco szerzej - bardziej pod kątem misji samorządowych instytucji publicznych, relacji edukacji do procesów globalizacyjnych, rozwoju kapitału ludzkiego na poziomie lokalnym.

O tym, co proponowałem samorządowcom, można przeczytać w Edunews.pl w artykule pt. Dobry samorząd dla jeszcze lepszych polskich szkół.


sobota, 21 marca 2015

E-wyzwania, czyli rola samorządów w budowaniu szkoły jutra

Z przyjemnością informuję, że oferta FUTUREDU została wybrana do realizacji w postępowaniu na opracowanie materiałów szkoleniowych i przeszkolenie trenerów w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji i firmy Vulcan pt. „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, realizowanym w ramach poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr POKL.03.01.02-00-001/12, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zamówienia został opracowany bogaty materiał merytoryczny pt. „E-wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra” wraz z prezentacją i scenariuszem szkolenia oraz ćwiczeniami. Być może na podstawie powyższych materiałów zostanie wydana publikacja o charakterze poradniczym dla przedstawicieli JST.

Na podstawie opracowanego materiału merytorycznego przygotowałem także wystąpienie na konferencji ORE i firmy Vulcan pt. "Wyzwania współczesnego świata – szansa czy zagrożenie dla oświaty samorządowej?", Warszawa, 9 marca 2015.

Realizacja zamówienia została zakończona w dniu 18 marca 2015 r.

Całość opracowania możliwa jest do pobrania ze strony ORE: http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanie-oswiata/6544-e-wyzwania-dla-samorzadow.

***

FUTUREDU's offer was chosen in a public tender to prepare training materials and presentations on the topic of digitalisation of education in schools. The material will help to organise training courses for local authorities across Poland. This task was conducted until March 18, 2015. 

poniedziałek, 2 marca 2015

Sukces Inspiracji Wczesnoszkolnych 2015

Niemal 300 nauczycieli i edukatorów uczestniczyło w Warszawie w dwudniowym, niecodziennym spotkaniu praktyków edukacji wczesnoszkolnej: "Inspiracjach Wczesnoszkolnych 2015". Przez sobotę i niedzielę (28.02-1.03.2015) uczyli się od siebie nawzajem, wymieniali doświadczeniami, pokazywali fragmenty lekcji (nagrane na wideo lub wmontowane w przygotowane prezentacje i „prezitacje"). Dyskutowali o tym, jak nauczanie w klasach I-III uczynić ciekawszym i bardziej angażującym dla uczniów, jak podnosić wartość dydaktyczną i jakość nauczania oraz wykorzystywać różnorodne narzędzia dydaktyczne, technologie oraz zasoby internetu, aby kształcić kompetencje społeczne i cyfrowe dzieci.