piątek, 31 października 2014

Oszczędzamy, ale nie za bardzo

Dziś mamy Światowy Dzień Oszczędzania. Warto zapoznać się z wynikami badań na temat oszczędzania, jakie co roku publikuje Fundacja Kronenberga w ramach programu „Tydzień dla Oszczędzania“, który miałem przyjemność projektować i w który jestem zaangażowany niemal nieprzerwanie od 2007 roku. 

Obecnie trzy czwarte badanych uważa, że warto oszczędzać, a jeszcze w 2013 roku odsetek ten był zdecydowanie niższy i wynosił 61%. Niestety, nasze deklaracje nie idą w parze ze stanem faktycznym. Jedynie 41% Polaków faktycznie odkłada pieniądze. Emerytura nadal nie stała się jednym z priorytetów oszczędnościowych, a w inwestycjach obawiamy się ryzyka i dlatego trzymamy środki na nieoprocentowanych kontach osobistych.

Zapraszam do lektury w Edunews.pl.


***

Today we commemorate the World Savings Day, which is the key date for the Savings Week Poland action, organized by the Kronenberg and Think! Foundations. A new research on financial literacy of Poles was presented.

Currently, three-quarters of respondents believe that it is worth saving. In 2013 that declaration was much lower and amounted to 61%. Unfortunately, our statements did not match up with the facts. Only 41% of Poles actually deposited money. Retirement still has not become one of the priorities of savings and investments, we are afraid of risks, and therefore in most cases we hold funds for interest-free personal accounts.Ponad 300 haseł ekonomicznych poprawionych w Wikipedii

Dziś zakończona została I edycja programu „Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii“, którego byłem koordynatorem od grudnia 2013 r. W tym pierwszym w historii polskiej Wikipedii tzw. projekcie instytucjonalnym, do końca sierpnia 2014 r. opracowano i zaktualizowano 305 haseł ekonomicznych. 

Wiele treści zostało gruntownie przerobionych, usunięto kontrowersyjne tezy nie znajdujące poparcia w literaturze ekonomicznej, uzupełniono, wzbogacono graficznie istniejące hasła i napisano ponad 30 nowych, których brakowało. Do wszystkich haseł dodano bibliografię i przypisy prowadzące do literatury ekonomicznej, prac badawczych, specjalistycznych stron internetowych lub artykułów o tematyce ekonomiczno-finansowej. Więcej informacji o projekcie na stronie organizatora programu, spółki Think Global.

Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Banku Polskiego.

***

Today it has been completed the first edition of the "Wiki-Economics. Economic education with the Wikipedia" project. I have been the co-ordinator of this project since December 2013. Till the end of August 2014, there were 305 economic terms developed and updated.wtorek, 28 października 2014

Rola mediów i kampanii informacyjnych w edukacji finansowej społeczeństwa

W dniach 26-27.10.2014 zostałem zaproszony przez władze samorządowe obwodu tomskiego (Zachodnia Syberia) do udziału w dwóch wydarzeniach edukacyjnych w ramach rosyjskiego Programu Edukacji Finansowej Społeczeństwa. 

Podczas Szkoły Dziennikarstwa Finansowego opowiadałem o współpracy z dziennikarzami ekonomicznymi w Polsce i roli mediów w edukacji finansowej społeczeństwa. Następnego dnia prezentowałem doświadczenia polskie w zakresie działań informacyjnych dotyczących programów edukacji finansowej społeczeństwa podczas konferencji regionalnej konferencji „Promotion of the financial literacy and the development of financial education in Russia“.

***

On October 26-27 I was invited by the local authorities of Tomsk (Western Siberia) to participate in two educational events within the Financial Education Program of the Russian Society.

During the School of Financial Journalism I talked about economic cooperation with journalists in Poland and the media's role in the financial education of the society. On the next day, at the regional conference conference "Promotion of the financial literacy and the development of financial education in Russia", I presented the Polish experience in the field of information campaigns related to financial education of the society.wtorek, 14 października 2014

Żeby się bardziej chciało chcieć

Dzień Edukacji Narodowej. Żaden minister, żaden rząd, prezydent, żadne lokalne władze oświatowe – nikt inny – nie jest w stanie zrobić tyle dobrego dla szkoły, tylko sami nauczyciele. Nasze społeczeństwo i świat wokół nas naprawdę się zmienia i nie można stać w miejscu i czekać, aż coś się wydarzy. Szkoła się nie zmieni, jeśli sami nauczyciele nie spróbują jej codziennie zmieniać, nie patrząc się na odgórne wytyczne i nie czekając na instrukcje czy zalecenia. 

Zapraszam do lektury mojego artykułu w Edunews.pl.