środa, 10 września 2014

Edukacja finansowa - dobre praktyki z Polski

W dniach 8-9 września zostałem zaproszony przez Państwowy Uniwersytet w Wołgogradzie (Rosja) do udziału w seminarium poświęconym edukacji finansowej społeczeństwa rosyjskiego. 

Ministerstwo Finansów Rosji prowadzi od 2012 r. Program Edukacji Finansowej Społeczeństwa, w którym prowadzone są działania edukacyjne w 12 regionach Rosji, w tym w obwodzie wołgogradzkim. Duża część działań opiera się na doświadczeniach polskich, które prezentowałem na kilku konferencjach i spotkaniach przygotowujących uruchomienie tego programu. W Wołgogradzie, podczas konferencji „Alfabetyzacja finansowa społeczeństwa: dobre praktyki i perspektywy“, zaprezentowałem przykłady dobrych praktyk z Polski, opowiadając o kilkunastu inicjatywach prowadzonych przez NBP, banki, organizacje pozarządowe i media.Moja prezentacja „Polish Experience in the Implementation of National Information and Educational Programs“ dostępna jest w serwisie Slideshare:***

On September 8-9, I was invited by the State University of Volgograd (Russia) to participate in a seminar on financial education of Russian society.

Since 2012, the Ministry of Finance of Russian Federation runs The Financial Education Program of the Society, where educational activities are conducted in 12 regions of Russia, including in the Volgograd region. Much of the work is based on the Polish experiences, which I had presented at several conferences and meetings before and during the launch of this program. In Volgograd, at the conference "Financial Literacy Society: Good Practices and Perspectives", I presented examples of good practice from Polish, talking about several initiatives conducted by the NBP, banks, NGOs and the mass media.

My presentation "Polish Experience in the Implementation of the National Information and Educational Programs" is available on the Slideshare.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz