piątek, 22 sierpnia 2014

O zaletach korzystania z TIK w edukacji

Zostałem zaproszony przez Centrum Nauki Kopernik do moderacji i podsumowania jednego z paneli podczas konferencji „Pokazać-Przekazać” organizowanej w dniach 22-23.08.2014 przez CNK dla nauczycieli. Prowadzona przeze mnie sesja poświęcona była roli technologii w edukacji i stosowaniu nowych metod uczenia.


Szkoła jako instytucja funkcjonuje dziś w świecie nowych możliwości, w którym przy odpowiedniej motywacji społeczności szkolnej i nakładach na szkolnictwo możliwa jest realizacja nauczania w formie zupełnie odmiennej niż jeszcze 10-20 lat temu. Z modelu „przelewowego“ (słynny „lejek norymberski“), w którym nauczyciel próbuje wlać wiedzę w głowy swoich uczniów możemy stosunkowo łatwo przejść do modelu, w którym będziemy uczyć się samodzielnie, aktywnie i chętnie, z wykorzystaniem metody projektowej, rozwijając „przy okazji” współpracę w grupie, kreatywność, zdolności komunikacyjne, a także wychodząc poza sztywny gorset nauczania. Wówczas uczyć się będzie oprócz uczniów także nauczyciel (edukacja przez całe życie), a nawet i rodzice. I właśnie wszystko to możliwe jest w dużej mierze dzięki nowym technologiom, które stwarzają dla szkoły szansę na modyfikację i redefinicję dotychczasowego nauczania.

Oto moje podsumowanie panelu (ok. 8:20):

czwartek, 21 sierpnia 2014

Wolne licencje w edukacji

W praktyce działania szkoły prawa autorskie mają istotne znaczenie. W gruncie rzeczy ograniczają korzystanie z własności intelektualnej. Polskie przepisy dozwalają na pewien wyjątek od zasad ogólnych (w celach dydaktycznych), to dotyczy on działalności szkoły jako instytucji. W znacznie szerszym obszarze edukacji rozwiązaniem, które ułatwi korzystanie z utworów będą wolne licencje. 

Zapraszam do lektury mojego artykułu w Edunews.pl.
Szkolenie z TIK w SP 306 w Warszawie

W dniach 20-21 sierpnia współorganizowałem w Szkole Podstawowej nr 306 w Warszawie praktyczne warsztaty poświęcone wykorzystaniu technologii edukacyjnych w nauczaniu. W szkoleniu realizowanym w ramach Programu Superbelfer Fundacji Think! wzięła udział grupa 20 nauczycielek, które podczas dwudniowych zajęć zaznajomiły się z kilkunastoma narzędziami internetowymi, dzięki którym można zwiększyć skuteczność przekazu edukacyjnego, zaangażowanie uczniów na zajęcia i ich motywację do nauki w szkole i w domu.


Szkolenie prowadziły dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z grupy Superbelfrzy RP, które od realizują z powodzeniem lekcje z wykorzystaniem TIK: Jolanta Okuniewska ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie i Wiesława Kopf z Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy. W trakcie szkoleń zaprezentowano m. in. wykorzystanie narzędzi Google (w tym zwłaszcza Dysku), pokazywaliśmy jak tworzyć strony www w Jimdo, tworzyliśmy gry i zabawy edukacyjne w Learning Apps i Zondle, mówiące awatary w Voki, komiksy w Pixton, piękne e-booki w StoryBird. Pokazaliśmy także Padlet, Flickr, YouTube, Photo Story 3 oraz Class Dojo.