środa, 5 listopada 2014

O mobilnej edukacji w Katowicach

Uczenie (się) z wykorzystaniem urządzeń mobilnych jest jednym z najważniejszych trendów w edukacji. Z drugiej strony poziom świadomości nauczycieli i uczniów w zakresie edukacyjnego potencjału tych urządzeń jest bardzo niski. Dziś w Katowicach, na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM, prowadziłem – prosto z mojego smartfona - ponad półtorej godzinną sesję – prezentację możliwych zastosowań nowoczesnych telefonów i tabletów w zakresie mobilnej edukacji.
Jeszcze nigdy w edukacji tak wielu nie mogło zrobić tak wiele dzięki tak niewielkim urządzeniom - Marcin Polak
Moje wystąpienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza – wprowadzająca – zwracała uwagę na korzyści z wykorzystania mobilnych technologii w szkołach, ale i bariery istniejące w szkołach. W drugiej – bardziej warsztatowej – zaprezentowałem kilkanaście aplikacji, które mogą znaleźć się w każdym urządzeniu z systemem Android czy iOS.


***

Mobile devices are gates for a dynamic, colourful and fruitful education in the classroom and out of the school too. The potential of mobile technologies seems to be still not discovered by teachers and directors. On the other hand I can say, changing a bit words of Winston Churchill, that never (in education) was so much owed by so many (educators) to so little devices. Do you agree?  


poniedziałek, 3 listopada 2014

Bez stopni w edukacji wczesnoszkolnej

Zawiązała się koalicja organizacji edukacyjnych i nauczycieli na rzecz odejścia w edukacji wczesnoszkolnej od ocen stopniowych. Każdy uczący się człowiek potrzebuje informacji dotyczących tego, czego ma się nauczyć oraz jak jego uczenie przebiega – co zrobił dobrze, co i jak ma poprawić oraz jak ma się dalej uczyć. Szkolne stopnie takiej informacji nie dają, przez co nie służą dalszemu uczeniu się. Świadczą o tym liczne badania zarówno polskie, jak i zagraniczne. 

Zapraszam do lektury mojego artykułu w Edunews.pl oraz do poparcia postulatów Koalicji.piątek, 31 października 2014

Oszczędzamy, ale nie za bardzo

Dziś mamy Światowy Dzień Oszczędzania. Warto zapoznać się z wynikami badań na temat oszczędzania, jakie co roku publikuje Fundacja Kronenberga w ramach programu „Tydzień dla Oszczędzania“, który miałem przyjemność projektować i w który jestem zaangażowany niemal nieprzerwanie od 2007 roku. 

Obecnie trzy czwarte badanych uważa, że warto oszczędzać, a jeszcze w 2013 roku odsetek ten był zdecydowanie niższy i wynosił 61%. Niestety, nasze deklaracje nie idą w parze ze stanem faktycznym. Jedynie 41% Polaków faktycznie odkłada pieniądze. Emerytura nadal nie stała się jednym z priorytetów oszczędnościowych, a w inwestycjach obawiamy się ryzyka i dlatego trzymamy środki na nieoprocentowanych kontach osobistych.

Zapraszam do lektury w Edunews.pl.


***

Today we commemorate the World Savings Day, which is the key date for the Savings Week Poland action, organized by the Kronenberg and Think! Foundations. A new research on financial literacy of Poles was presented.

Currently, three-quarters of respondents believe that it is worth saving. In 2013 that declaration was much lower and amounted to 61%. Unfortunately, our statements did not match up with the facts. Only 41% of Poles actually deposited money. Retirement still has not become one of the priorities of savings and investments, we are afraid of risks, and therefore in most cases we hold funds for interest-free personal accounts.Ponad 300 haseł ekonomicznych poprawionych w Wikipedii

Dziś zakończona została I edycja programu „Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii“, którego byłem koordynatorem od grudnia 2013 r. W tym pierwszym w historii polskiej Wikipedii tzw. projekcie instytucjonalnym, do końca sierpnia 2014 r. opracowano i zaktualizowano 305 haseł ekonomicznych. 

Wiele treści zostało gruntownie przerobionych, usunięto kontrowersyjne tezy nie znajdujące poparcia w literaturze ekonomicznej, uzupełniono, wzbogacono graficznie istniejące hasła i napisano ponad 30 nowych, których brakowało. Do wszystkich haseł dodano bibliografię i przypisy prowadzące do literatury ekonomicznej, prac badawczych, specjalistycznych stron internetowych lub artykułów o tematyce ekonomiczno-finansowej. Więcej informacji o projekcie na stronie organizatora programu, spółki Think Global.

Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Banku Polskiego.

***

Today it has been completed the first edition of the "Wiki-Economics. Economic education with the Wikipedia" project. I have been the co-ordinator of this project since December 2013. Till the end of August 2014, there were 305 economic terms developed and updated.wtorek, 28 października 2014

Rola mediów i kampanii informacyjnych w edukacji finansowej społeczeństwa

W dniach 26-27.10.2014 zostałem zaproszony przez władze samorządowe obwodu tomskiego (Zachodnia Syberia) do udziału w dwóch wydarzeniach edukacyjnych w ramach rosyjskiego Programu Edukacji Finansowej Społeczeństwa. 

Podczas Szkoły Dziennikarstwa Finansowego opowiadałem o współpracy z dziennikarzami ekonomicznymi w Polsce i roli mediów w edukacji finansowej społeczeństwa. Następnego dnia prezentowałem doświadczenia polskie w zakresie działań informacyjnych dotyczących programów edukacji finansowej społeczeństwa podczas konferencji regionalnej konferencji „Promotion of the financial literacy and the development of financial education in Russia“.

***

On October 26-27 I was invited by the local authorities of Tomsk (Western Siberia) to participate in two educational events within the Financial Education Program of the Russian Society.

During the School of Financial Journalism I talked about economic cooperation with journalists in Poland and the media's role in the financial education of the society. On the next day, at the regional conference conference "Promotion of the financial literacy and the development of financial education in Russia", I presented the Polish experience in the field of information campaigns related to financial education of the society.wtorek, 14 października 2014

Żeby się bardziej chciało chcieć

Dzień Edukacji Narodowej. Żaden minister, żaden rząd, prezydent, żadne lokalne władze oświatowe – nikt inny – nie jest w stanie zrobić tyle dobrego dla szkoły, tylko sami nauczyciele. Nasze społeczeństwo i świat wokół nas naprawdę się zmienia i nie można stać w miejscu i czekać, aż coś się wydarzy. Szkoła się nie zmieni, jeśli sami nauczyciele nie spróbują jej codziennie zmieniać, nie patrząc się na odgórne wytyczne i nie czekając na instrukcje czy zalecenia. 

Zapraszam do lektury mojego artykułu w Edunews.pl.środa, 10 września 2014

Edukacja finansowa - dobre praktyki z Polski

W dniach 8-9 września zostałem zaproszony przez Państwowy Uniwersytet w Wołgogradzie (Rosja) do udziału w seminarium poświęconym edukacji finansowej społeczeństwa rosyjskiego. 

Ministerstwo Finansów Rosji prowadzi od 2012 r. Program Edukacji Finansowej Społeczeństwa, w którym prowadzone są działania edukacyjne w 12 regionach Rosji, w tym w obwodzie wołgogradzkim. Duża część działań opiera się na doświadczeniach polskich, które prezentowałem na kilku konferencjach i spotkaniach przygotowujących uruchomienie tego programu. W Wołgogradzie, podczas konferencji „Alfabetyzacja finansowa społeczeństwa: dobre praktyki i perspektywy“, zaprezentowałem przykłady dobrych praktyk z Polski, opowiadając o kilkunastu inicjatywach prowadzonych przez NBP, banki, organizacje pozarządowe i media.Moja prezentacja „Polish Experience in the Implementation of National Information and Educational Programs“ dostępna jest w serwisie Slideshare:***

On September 8-9, I was invited by the State University of Volgograd (Russia) to participate in a seminar on financial education of Russian society.

Since 2012, the Ministry of Finance of Russian Federation runs The Financial Education Program of the Society, where educational activities are conducted in 12 regions of Russia, including in the Volgograd region. Much of the work is based on the Polish experiences, which I had presented at several conferences and meetings before and during the launch of this program. In Volgograd, at the conference "Financial Literacy Society: Good Practices and Perspectives", I presented examples of good practice from Polish, talking about several initiatives conducted by the NBP, banks, NGOs and the mass media.

My presentation "Polish Experience in the Implementation of the National Information and Educational Programs" is available on the Slideshare.

piątek, 22 sierpnia 2014

O zaletach korzystania z TIK w edukacji

Zostałem zaproszony przez Centrum Nauki Kopernik do moderacji i podsumowania jednego z paneli podczas konferencji „Pokazać-Przekazać” organizowanej w dniach 22-23.08.2014 przez CNK dla nauczycieli. Prowadzona przeze mnie sesja poświęcona była roli technologii w edukacji i stosowaniu nowych metod uczenia.


Szkoła jako instytucja funkcjonuje dziś w świecie nowych możliwości, w którym przy odpowiedniej motywacji społeczności szkolnej i nakładach na szkolnictwo możliwa jest realizacja nauczania w formie zupełnie odmiennej niż jeszcze 10-20 lat temu. Z modelu „przelewowego“ (słynny „lejek norymberski“), w którym nauczyciel próbuje wlać wiedzę w głowy swoich uczniów możemy stosunkowo łatwo przejść do modelu, w którym będziemy uczyć się samodzielnie, aktywnie i chętnie, z wykorzystaniem metody projektowej, rozwijając „przy okazji” współpracę w grupie, kreatywność, zdolności komunikacyjne, a także wychodząc poza sztywny gorset nauczania. Wówczas uczyć się będzie oprócz uczniów także nauczyciel (edukacja przez całe życie), a nawet i rodzice. I właśnie wszystko to możliwe jest w dużej mierze dzięki nowym technologiom, które stwarzają dla szkoły szansę na modyfikację i redefinicję dotychczasowego nauczania.

Oto moje podsumowanie panelu (ok. 8:20):

czwartek, 21 sierpnia 2014

Wolne licencje w edukacji

W praktyce działania szkoły prawa autorskie mają istotne znaczenie. W gruncie rzeczy ograniczają korzystanie z własności intelektualnej. Polskie przepisy dozwalają na pewien wyjątek od zasad ogólnych (w celach dydaktycznych), to dotyczy on działalności szkoły jako instytucji. W znacznie szerszym obszarze edukacji rozwiązaniem, które ułatwi korzystanie z utworów będą wolne licencje. 

Zapraszam do lektury mojego artykułu w Edunews.pl.
Szkolenie z TIK w SP 306 w Warszawie

W dniach 20-21 sierpnia współorganizowałem w Szkole Podstawowej nr 306 w Warszawie praktyczne warsztaty poświęcone wykorzystaniu technologii edukacyjnych w nauczaniu. W szkoleniu realizowanym w ramach Programu Superbelfer Fundacji Think! wzięła udział grupa 20 nauczycielek, które podczas dwudniowych zajęć zaznajomiły się z kilkunastoma narzędziami internetowymi, dzięki którym można zwiększyć skuteczność przekazu edukacyjnego, zaangażowanie uczniów na zajęcia i ich motywację do nauki w szkole i w domu.


Szkolenie prowadziły dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z grupy Superbelfrzy RP, które od realizują z powodzeniem lekcje z wykorzystaniem TIK: Jolanta Okuniewska ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie i Wiesława Kopf z Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy. W trakcie szkoleń zaprezentowano m. in. wykorzystanie narzędzi Google (w tym zwłaszcza Dysku), pokazywaliśmy jak tworzyć strony www w Jimdo, tworzyliśmy gry i zabawy edukacyjne w Learning Apps i Zondle, mówiące awatary w Voki, komiksy w Pixton, piękne e-booki w StoryBird. Pokazaliśmy także Padlet, Flickr, YouTube, Photo Story 3 oraz Class Dojo.


piątek, 4 lipca 2014

Inspirujemy już po raz drugi

„INSPIR@CJE 2014 – Jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą“. Już po raz drugi miałem przyjemność organizować i prowadzić jedną z największych konferencji edukacyjnych w Polsce, która jest niepowtarzalnym spotkaniem edukacyjnych innowatorów, eduzmieniaczy i superbelfrów. Podczas dwudniowej konferencji (3-4.07.2014) na scenie wystąpiło ponad 30 prelegentów i prelegentek ze szkół i instytucji edukacyjnych.

Wyróżnikiem i głównymi bohaterami tej konferencji są właśnie eksperci, którzy zabierają na niej głos i inspirują do zmiany, działania – są to niemal wyłącznie osoby, które na co dzień pracują w szkołach lub organizacjach edukacyjnych i zajmują się praktyczną stroną edukacji. Koncentrują się na zagadnieniach praktycznych związanych z szeroko rozumianą działalnością dydaktyczną szkoły, pokazując innym, że nie trzeba czekać na zmiany w szkole, można je zacząć wprowadzać samemu, krok po kroku.Wystąpienia z konferencji można obejrzeć w Edunews.pl, zapraszam także do lektury podsumowania przygotowanego przez redakcję Głosu Nauczycielskiego, patrona medialnego konferencji.

Gościem specjalnym konferencji była minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska:Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2014 byli: Edunews.pl, Think Global sp. z o.o., Fundacja Think! oraz grupa Superbelfrzy RP jako partner merytoryczny. Partnerzy wydarzenia: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz firmy RCS, VULCAN, Young Digital Planet, Learnetic. Patronat nad wydarzeniem objęły Gazeta Wyborcza, radio TOK FM i Głos Nauczycielski.


wtorek, 1 lipca 2014

Startujemy

Witam serdecznie! Pod marką FUTUREDU prowadzę działalność gospodarczą od listopada 2007 roku. Ilość projektów i aktywności prowadzonych w ramach mojej działalności w Polsce i zagranicą jest znacząca (więcej w zakładce PROJEKTY). W tym blogu przedstawiać będę najciekawsze z nich.

***

Hi! As FUTUREDU I run business activity since November 2007. I have initiated a significant number of projects and activities in Poland and abroad (more on them in PROJECTS section). In this blog I will try to present some of them.