czwartek, 26 maja 2016

Partnerstwo instytucji publicznych i sektora finansowego w programach edukacji finansowej

Edukacja finansowa społeczeństwa wymaga organizacji silnego partnerstwa między instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że bez współpracy niewiele da się osiągnąć.

19 maja 2016 r. zostałem zaproszony do wystąpienia na konferencji międzynarodowej „International and Russian Practice of Financial Literacy Enhacement: Cooperation Between the State and Business Community” zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej w ramach prowadzonego w Rosji Narodowego Programu Edukacji Finansowej (вашифинансы.рф).


On May 19, 2016, I was speaking at the international conference in Moscow „International and Russian Practice of Financial Literacy Enhacement: Cooperation Between the State and Business Community”. It was organised by the Institute of Financial Planning in cooperation with the Ministry of Finance of the Russian Federation and within the framework of the National Financial Literacy Program of the Russian Federation (вашифинансы.рф).

sobota, 30 maja 2015

Jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi?

Oświata w wydatkach samorządu terytorialnego to na pewno jedna z kluczowych pozycja w budżecie. Ale edukacja nie może być postrzegana tylko w kontekście KOSZTU, to coś zdecydowanie więcej, jeśli myślimy o ROZWOJU społeczności lokalnych i ich kapitału społecznego. Wydatki na szkoły to bardziej kategoria INWESTYCJI, a środki muszą być tak użyte, aby faktycznie przyczyniły się do tego rozwoju lokalnego. O tym, jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi, mówiłem podczas konferencji Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra zorganizowanej przez firmę Vulcan i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Jakiego samorządu potrzebujemy, aby uczynić polskie szkoły jeszcze lepszymi? Od wielu lat spieramy się, jakie działania powinny podejmować samorządy w realizacji zadań związanych z oświatą. Cele wynikające z ustaw są raczej wszystkim znane. Wyzwania związane z finansowaniem zadań – również. Spróbujmy zatem spojrzeć na misję samorządu nieco szerzej - bardziej pod kątem misji samorządowych instytucji publicznych, relacji edukacji do procesów globalizacyjnych, rozwoju kapitału ludzkiego na poziomie lokalnym.

O tym, co proponowałem samorządowcom, można przeczytać w Edunews.pl w artykule pt. Dobry samorząd dla jeszcze lepszych polskich szkół.


sobota, 21 marca 2015

E-wyzwania, czyli rola samorządów w budowaniu szkoły jutra

Z przyjemnością informuję, że oferta FUTUREDU została wybrana do realizacji w postępowaniu na opracowanie materiałów szkoleniowych i przeszkolenie trenerów w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji i firmy Vulcan pt. „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, realizowanym w ramach poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy nr POKL.03.01.02-00-001/12, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zamówienia został opracowany bogaty materiał merytoryczny pt. „E-wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra” wraz z prezentacją i scenariuszem szkolenia oraz ćwiczeniami. Być może na podstawie powyższych materiałów zostanie wydana publikacja o charakterze poradniczym dla przedstawicieli JST.

Na podstawie opracowanego materiału merytorycznego przygotowałem także wystąpienie na konferencji ORE i firmy Vulcan pt. "Wyzwania współczesnego świata – szansa czy zagrożenie dla oświaty samorządowej?", Warszawa, 9 marca 2015.

Realizacja zamówienia została zakończona w dniu 18 marca 2015 r.

Całość opracowania możliwa jest do pobrania ze strony ORE: http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanie-oswiata/6544-e-wyzwania-dla-samorzadow.

***

FUTUREDU's offer was chosen in a public tender to prepare training materials and presentations on the topic of digitalisation of education in schools. The material will help to organise training courses for local authorities across Poland. This task was conducted until March 18, 2015. 

poniedziałek, 2 marca 2015

Sukces Inspiracji Wczesnoszkolnych 2015

Niemal 300 nauczycieli i edukatorów uczestniczyło w Warszawie w dwudniowym, niecodziennym spotkaniu praktyków edukacji wczesnoszkolnej: "Inspiracjach Wczesnoszkolnych 2015". Przez sobotę i niedzielę (28.02-1.03.2015) uczyli się od siebie nawzajem, wymieniali doświadczeniami, pokazywali fragmenty lekcji (nagrane na wideo lub wmontowane w przygotowane prezentacje i „prezitacje"). Dyskutowali o tym, jak nauczanie w klasach I-III uczynić ciekawszym i bardziej angażującym dla uczniów, jak podnosić wartość dydaktyczną i jakość nauczania oraz wykorzystywać różnorodne narzędzia dydaktyczne, technologie oraz zasoby internetu, aby kształcić kompetencje społeczne i cyfrowe dzieci.środa, 5 listopada 2014

O mobilnej edukacji w Katowicach

Uczenie (się) z wykorzystaniem urządzeń mobilnych jest jednym z najważniejszych trendów w edukacji. Z drugiej strony poziom świadomości nauczycieli i uczniów w zakresie edukacyjnego potencjału tych urządzeń jest bardzo niski. Dziś w Katowicach, na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM, prowadziłem – prosto z mojego smartfona - ponad półtorej godzinną sesję – prezentację możliwych zastosowań nowoczesnych telefonów i tabletów w zakresie mobilnej edukacji.
Jeszcze nigdy w edukacji tak wielu nie mogło zrobić tak wiele dzięki tak niewielkim urządzeniom - Marcin Polak
Moje wystąpienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza – wprowadzająca – zwracała uwagę na korzyści z wykorzystania mobilnych technologii w szkołach, ale i bariery istniejące w szkołach. W drugiej – bardziej warsztatowej – zaprezentowałem kilkanaście aplikacji, które mogą znaleźć się w każdym urządzeniu z systemem Android czy iOS.


***

Mobile devices are gates for a dynamic, colourful and fruitful education in the classroom and out of the school too. The potential of mobile technologies seems to be still not discovered by teachers and directors. On the other hand I can say, changing a bit words of Winston Churchill, that never (in education) was so much owed by so many (educators) to so little devices. Do you agree?  


poniedziałek, 3 listopada 2014

Bez stopni w edukacji wczesnoszkolnej

Zawiązała się koalicja organizacji edukacyjnych i nauczycieli na rzecz odejścia w edukacji wczesnoszkolnej od ocen stopniowych. Każdy uczący się człowiek potrzebuje informacji dotyczących tego, czego ma się nauczyć oraz jak jego uczenie przebiega – co zrobił dobrze, co i jak ma poprawić oraz jak ma się dalej uczyć. Szkolne stopnie takiej informacji nie dają, przez co nie służą dalszemu uczeniu się. Świadczą o tym liczne badania zarówno polskie, jak i zagraniczne. 

Zapraszam do lektury mojego artykułu w Edunews.pl oraz do poparcia postulatów Koalicji.piątek, 31 października 2014

Oszczędzamy, ale nie za bardzo

Dziś mamy Światowy Dzień Oszczędzania. Warto zapoznać się z wynikami badań na temat oszczędzania, jakie co roku publikuje Fundacja Kronenberga w ramach programu „Tydzień dla Oszczędzania“, który miałem przyjemność projektować i w który jestem zaangażowany niemal nieprzerwanie od 2007 roku. 

Obecnie trzy czwarte badanych uważa, że warto oszczędzać, a jeszcze w 2013 roku odsetek ten był zdecydowanie niższy i wynosił 61%. Niestety, nasze deklaracje nie idą w parze ze stanem faktycznym. Jedynie 41% Polaków faktycznie odkłada pieniądze. Emerytura nadal nie stała się jednym z priorytetów oszczędnościowych, a w inwestycjach obawiamy się ryzyka i dlatego trzymamy środki na nieoprocentowanych kontach osobistych.

Zapraszam do lektury w Edunews.pl.


***

Today we commemorate the World Savings Day, which is the key date for the Savings Week Poland action, organized by the Kronenberg and Think! Foundations. A new research on financial literacy of Poles was presented.

Currently, three-quarters of respondents believe that it is worth saving. In 2013 that declaration was much lower and amounted to 61%. Unfortunately, our statements did not match up with the facts. Only 41% of Poles actually deposited money. Retirement still has not become one of the priorities of savings and investments, we are afraid of risks, and therefore in most cases we hold funds for interest-free personal accounts.